Tuesday, October 10, 2006

ТАНИЛЦУУЛГА


"Нээлттэй Академи" нь чөлөөт нийгмийн үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх, Үндсэн хуульт ардчилалыг бэхжүүлэх, эрх зүйт ёсыг төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм.

Энэхүү зорилгынхоо хүрээнд

  • Академик сургалт, судалгаа
  • Бодлогын судалгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагаа;
  • Хурал, семинар, хэлэлцүүлэг
  • Судалгааны бүтээл, өгүүлэл, илтгэл, эссэ, нийтлэлийн уралдаан;
  • Иргэний боловсролын сургалт зэрэг чиглэлүүдээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг.